Promotorzy

Obsługa promocji w sklepach i punktach usługowych. Promotorzy aktywują markę i zachęcają do zakupu produktu, opowiadają o jego cechach, wydają próbki. Efektem jest zwiększenie wyników działań promocyjnych.